0 artikelen
 
Nieuwsbrief
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen, en blijf altijd op de hoogte van nieuwe titels en aanbiedingen.

Aanmelden
Mangasina
Koninkrijksgemeenschap in verscheidenheid
Toespraken en artikelen van prof. mr Jaime M. Saleh

Auteur:
Jaime Saleh


ISBN: 978 90 8850 554 6

NAf 175.00
Aantal:

Prof. Mr. Jaime Mercelino Saleh (1941) heeft een respectabele staat van dienst opgebouwd: President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, Gouverneur van de Nederlandse Antillen, hoogleraar bij de Universiteit Utrecht en sinds 2004 Minister van Staat. En daarnaast tot op de dag van vandaag in bestuurlijke c.q. adviserende functies betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties. Een volledig overzicht treft u in deze uitgave aan.

In dit boek treft u de integrale teksten aan van presentaties en toespraken van Jaime Saleh over de periode 2003 tot en met 2013 die vanuit verschillende functies zijn verricht.

De centrale thema’s die in de opgenomen bijdragen op de voorgrond staan en ook een reflectie zijn van de levensvisie en werkhouding van Jaime Saleh zijn:

  • Leefbaarheid van de democratie
  • Vernieuwd normatief burgerschap
  • Morele klimaat en integriteit
  • Plichtsbesef, gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsbesef
  • Een gemeenschappelijke beleving van de eenheid van het Koninkrijk
  • Autonomie en zelfredzaamheid

De opgenomen teksten geven niet alleen een fraai overzicht van het tijdsbeeld en opvattingen in de periode waarin ze zijn uitgesproken, maar zijn in veel gevallen verrassend actueel. Vrijwel alle door Saleh als belangrijk geachte thema’s zijn dat tot op de dag van vandaag nog.
In die zin is dit document niet alleen een vastlegging, maar ook een ideeën-bron voor beleidsmakers in deze tijd.